Алаг адуу овогт Хашбатын Батсайхан


Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 92 дугаар зарлиг, Засгийн газрын 40 дүгээр тогтоол, Батлан хамгаалахын сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2014 оны хамтарсан тушаалаар оюутан залуус цэргийн алба хаах журмыг баталж, “Цэргийн ерөнхий бэлтгэл” болон “Цэргийн мэргэжлийн бэлтгэл” сургалт явуулж, 2014 онд 418 оюутан, 2015 онд 995 оюутан хамруулан бэлтгэж, цэргийн тангараг өргүүлэн, буудагч-тасгийн дарга бага мэргэжлээр бэлтгэсэн.

Энэ жил “Оюутан цэрэг хөтөлбөр Ховд, Дорнод аймагт хэрэгжихээр болсон байна.
Батлан хамгаалахын сайдын тушаалаар 2016 онд 1000 оюутан “Оюутан цэрэг” хөтөлбөрт хамрагдуулахаар холбогдох байгууллагууд бэлтгэл ажлаа хангаж эхлээд байгаа бөгөөд Ховд аймагт 150 оюутан, Дорнод аймагт 100 оюутан, Улаанбаатар хотод 750 оюутан “Оюутан цэрэг” хөтөлбөрт хамрагдах юм.
“Оюутан цэрэг” хөтөлбөрийн бүртгэл Их, Дээд сургуулиудын бакалаврын өдрийн ангид суралцаж байгаа нэгдүгээр дамжааны 18 нас хүрсэн оюутнуудаас сайн дурын үндсэн дээр алба хаах залуусыг их, дээд сургуулийн сургалтын алба, сургуулийн тодорхойлолтоор харьяа дүүргүүдийн цэргийн штабаар дамжуулан 2016 оны 03 дугаар сарын 01-нээс эхлэн бүртгэх юм байна.
Тус хөтөлбөрийн “Цэргийн ерөнхий бэлтгэл” сургалт хичээлийн хуваарь, хөтөлбөр, төлөвлөлтийн дагуу 04 дүгээр сарын 01-нээс 06 дугаар сарын 01-ны хооронд зохион байгуулагддаг болно.